Diz protez ameliyatı için yaş sınırı var mıdır?

Diz protez ameliyatı için yaş sınırı var mıdır?

‘’Diz protez ameliyatı olmak için en uygun yaş nedir? Diz protezi için fazla yaşlı mıyım, geç mi kaldım? Diz protez ameliyatı için erken mi, daha beklemem mi gerekir?’’ Bunlar çoğu diz ağrılı hastanın merak ettiği bir konulardır.

Bu sorulara kesin bir yanıt vermek zordur...

Önceleri, diz protez ameliyatının 60-75 yaş arası hastalar için uygun olduğuna dair yaygın bir görüş vardı. Çünkü bu yaşlar hem diz eklemindeki kireçlenmeye bağlı sıkıntıların arttığı, hem de ameliyattan sonra iyileşmenin hala hızlı olduğu bir dönemdedir (1). Ancak günümüzde değişen yaşam koşulları ve gelişen teknolojiyle birlikte tıbbi görüşler de değişmektedir. Artık 80 yaş ve üstündeki ileri yaş grubu hastalara da diz protez ameliyatı yapmak mümkündür. Robotik cerrahi gibi ileri teknolojinin kullanımı, kişiye özgü cerrahi teknikler, gelişen anestezi ve ameliyat sonrası bakım yöntemleri ile daha ileri yaş grubundaki hastaların da protez ameliyatı olmasını güvenli hale getirmektedir (1). Ne yazık ki toplumda giderek daha sık görülen hareketsiz yaşam tarzı, sağlıksız beslenme, artan obezite (şişmanlık), eklem kireçlenmesinin daha erken yaşlarda kendini göstermeye başlamasına neden olmaktadır (2). Aynı zamanda erken yaşlarda meydana gelmiş sportif yaralanmalar sonucu daha genç yaşlarda diz kireçlenmesi sorunu da ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle, 45-60 yaş arasındaki daha genç hasta grubu, diz ağrılarına teslim olmayıp, aktif bir yaşam sürdürme isteğiyle diz protez ameliyatını tercih etmektedirler (1).

Diz protez ameliyatı için kesin ve mükemmel bir yaş olmamakla birlikte, genel bir kural vardır; diz ağrıları nedeniyle yürümek, oturmak-kalkmak, ayakta durmak, araba kullanmak, alışveriş yapmak, merdiven inip çıkmak gibi günlük hareketleri yapmakta zorlanma diz protez ameliyatına ihtiyaç olduğunu düşündüren bulgulardır.(2)

Diz kireçlenmesi (osteoartrit), diz protez ameliyatının birincil nedenidir. İlerleyen yaşla birlikte kireçlenmenin ekleme verdiği hasar da artar. Bu nedenle ameliyata hastanın yaşından çok ağrının şiddetine ve yakınmalarına göre karar verilir. Diz protez ameliyatı olan hastaların çoğunluğu 50-80 yaşları arasındadır. Bununla birlikte mutlak bir yaş sınırlaması yoktur ve her hastanın bireysel olarak değerlendirilmesi gerekir. Sonuçta kişinin yaşından ziyade, genel sağlık durumu ve yakınmaları dikkate alınarak, hasta ile birlikte ameliyata karar verilir(1).

Diz protez ameliyatı olmadan önce her yaştan insanın dikkat etmesi gereken konular vardır, ancak 80 yaş üstü hastalar için bu durum daha da önemlidir. İleri yaşlardaki hastaların genel sağlık durumu ve mevcut hastalıkları nedeniyle ameliyatın olası riskleri, yaşam koşulları ve ameliyat sonrası bakımın sağlanması gibi konular göz önünde bulundurulup, dikkatlice planlanmalıdır(1).

Diz protez ameliyatının 80 yaş ve üzeri hastalarda yapılması ile ilgili yapılmış bilimsel araştırmalar mevcuttur. Bir çalışmada, 80 yaş üzerindeki 75 hastaya tam diz protez ameliyatı yapılmış ve sonuçlar daha genç hasta grubu (65-74 yaş arasındakiler) ile karşılaştırılmıştır. Ameliyat sonrasında yaşlı hastalarda diz fonksiyonları ve ağrının giderilmesi gibi değerlendirmeler, genç hastalarla benzer sonuçlar alındığını göstermiştir. Ancak 80 yaşın üzerindeki kişilerin ameliyatlarında örneğin kanama gibi durumlara daha sık rastlanabilmektedir(3). Bir başka araştırmada, 85 yaşın üzerindeki hastalarda diz protez ameliyatı sonrasında yaşam kalitesinde belirgin derecede iyileşme olduğu gösterilmiştir(4). Aynı zamanda bu çalışmalar, 80 yaş üzeri diz protez ameliyatı olacak hasta grubunda, ameliyat öncesi genel sağlık durumun değerlendirilmesinin ve yapılacak tetkiklerin önemine de dikkat çekmektedir.

Ameliyat kararı verilirken en önemli faktörler dizde kireçlenmenin neden olduğu yakınmalar ve genel sağlık durumunuzdur. Bazı tıbbi durumlarda diz protez ameliyatı uygun görülmeyebilir:

  • Kemiklerde ileri derecede osteoporoz varlığında, kemik yapısının protez parçalarını düzgün şekilde destekleyemeyecek kadar zayıf ve kırılgan olması.
  • Ameliyatın yan etkilerini arttıracak ve yaşamsal riski oluşturabilecek başka sağlık sorunlarının olması.
  • Fiziksel hareketleri kısıtlayan tıbbi bir sorunun varlığında, örneğin, egzersiz yapmayı ve yürümeyi engelleyecek derecede obezite veya felç durumu olması.
  • Özellikle ileri yaşlarda dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise, iyileşme sürecinde yardımcı olacak birine ihtiyaç duyulacağıdır. Bu dönemde bakım desteği alınması son derece önemlidir. Ameliyat bu ortam sağlandığında yapılabilir.

Uzun süredir diz kireçlenmesinin yarattığı ağrılar ile yaşamış ve artık bu ağrılardan kurtulmak, hareketlerinizi artırmak, yaşam kalitenizi iyileştirmek ve daha aktif bir hayata sahip olmayı istemek en doğal hakkınızdır. Diz protez ameliyatının size uygun bir seçenek olup olmadığını öğrenmek için Ortopedi doktoruna başvurabilirsiniz.

Diz protez ameliyatı için kesin bir yaş sınırı olmasa da ameliyatı geciktirmenin eklemdeki hasarın artmasına ve iyileşme sürecinin gecikmesine neden olabileceği de unutulmamalıdır.

Sonuç olarak, diz protez ameliyatı sizin ve doktorunuzun birlikte vereceği bir karardır. Ciddi diz ağrınız varsa, ameliyat dışı yöntemler ile rahatlama olmuyor ise, genel sağlık durumunuz iyi ise, protez ameliyatı sizin için doğru bir karar olabilir. Tüm koşullar uygun olduğunda diz protez ameliyatı için üst yaş sınırlaması yoktur. İleri yaşlar (80 üzeri) ameliyat için mutlak bir engel değildir, genel sağlık durumunuz ve ameliyattan beklentileriniz sizinle birlikte değerlendirilip, konuşularak karar verilebilir.

Diz protez ameliyatına ihtiyacınız olup olmadığını öğrenmek için bir yolu da Oxford Diz testidir. Sitemizde bulunan Oxford Diz testini yaparak dizinizin işlevsel durumunu değerlendirebilir ve diz ağrınızın tedavisi ile ilgili bilgi edinebilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için Op. Dr. Kayhan Turan ile iletişime geçebilirsiniz.

Randevu almak için tıklayın.

Ortopedi Uzmanı, Robotik Protez Ameliyatlarında Uzman - Kayhan Turan

Ortopedi Uzmanı, Robotik Protez Ameliyatlarında Uzman - Kayhan Turan

Ortopedi Uzmanı, Robotik Protez Ameliyatlarında Uzman - Kayhan Turan

Ortopedi Uzmanı, Robotik Protez Ameliyatlarında Uzman - Kayhan Turan

Ortopedi Uzmanı, Robotik Protez Ameliyatlarında Uzman - Kayhan Turan
Ortopedi Uzmanı, Robotik Protez Ameliyatlarında Uzman - Kayhan Turan
Ortopedi Uzmanı, Robotik Protez Ameliyatlarında Uzman - Kayhan Turan Ortopedi Uzmanı, Robotik Protez Ameliyatlarında Uzman - Kayhan Turan Ortopedi Uzmanı, Robotik Protez Ameliyatlarında Uzman - Kayhan Turan Ortopedi Uzmanı, Robotik Protez Ameliyatlarında Uzman - Kayhan Turan

Ortopedi Uzmanı, Robotik Protez Ameliyatlarında Uzman - Kayhan Turan

Ortopedi Uzmanı, Robotik Protez Ameliyatlarında Uzman - Kayhan Turan

Ortopedi Uzmanı, Robotik Protez Ameliyatlarında Uzman - Kayhan Turan

Ortopedi Uzmanı, Robotik Protez Ameliyatlarında Uzman - Kayhan Turan

Ortopedi Uzmanı, Robotik Protez Ameliyatlarında Uzman - Kayhan Turan
Ortopedi Uzmanı, Robotik Protez Ameliyatlarında Uzman - Kayhan Turan