Diz Eklem Anatomisi | Kayhan Turan

Diz Eklem Anatomisi | Kayhan Turan

Diz Eklem Anatomisi | Kayhan Turan

Diz Eklem Anatomisi | Kayhan Turan

Diz Eklem Anatomisi | Kayhan Turan
Diz Eklem Anatomisi | Kayhan Turan
Diz Eklem Anatomisi | Kayhan Turan Diz Eklem Anatomisi | Kayhan Turan Diz Eklem Anatomisi | Kayhan Turan Diz Eklem Anatomisi | Kayhan Turan
KAYHAN TURAN
EKLEM ANATOMİSİ

Diz Eklem Anatomisi

Diz eklemi; vücudun ağırlığını taşıyan ve yürüme, çömelme, merdiven inme-çıkma gibi günlük hayatta pek çok işlevin yapılmasını sağlayan vücudun en büyük eklemidir.

Diz eklem yapısında bulunan menisküsler, bağlar, kıkırdak dokusu birlikte mükemmel bir uyum içinde çalışır.

Yürürken diz eklemine vücut ağırlığının 3 katı yük biner, çömelirken bu yük 5 katına, koşarken ise 10 katına kadar çıkabilir.

Tüm bu hareketliliği ile birlikte vücut yükünü de taşıması nedeni ile toplumda diz ağrısı sık görülen bir sorun olarak karşımıza çıkar.

diz eklemi

Diz eklemi  

Uyluk kemiği (Femur): Kalçayı dize bağlayan vücudumuzun en uzun kemiğidir. Uyluk kemiğinin diz bölgesinde iç ve dış kondil adı verilen iki ayrı bölümü vardır. Dizler birbirine değdiği zaman, iç kondiller (medial femoral kondil) birbirine dokunur. Dış  tarafta bulunan femurun dış kondili (lateral femoral kondil) olarak adlandırılır.

Kaval kemiği (Tibia): Diz eklemini ayak bileğine bağlayan kemiktir. Diz ekleminde tibianın iç ve dış eklem yüzeyleri (tibial plato) uyluk kemiğinin iç ve dış kondillerinin karşına denk gelerek temel eklem yapısını oluştururlar.

Diz kapağı kemiği (Patella): Dizin önündeki küçük ve yassı kemiktir. Uyluk kemiğinin kondilleri arasında troklea adı verilen sığ bir oluk üzerinde kayarak hareket eder. Dizin ekleminin ön tarafını korur. Ön uyluk kaslarındaki gerilimi aşağıya ileterek dizin kıvrılmasını ve düz uzatılmasını sağlar. Patellanın arka yüzündeki kıkırdak, 4-5 mm kalınlığında olup, vücudun en kalın kıkırdağıdır.

Baldır kemiği (Fibula): Diz ekleminin yapısına direkt olarak katılmasa da eklemle ilgili dış yan bağ gibi bazı yapıların tutunma yeri olması nedeni ile önemlidir. Kaval kemiğinin dış tarafında bulunur ve ayak bileği ile eklemleşir.

Diz eklem yapısı

Diz eklemi tibiofemoral (uyluk ile kaval kemikleri arasındaki eklem) ve patellofemoral (diz kapak ile uyluk kemiğinin oluşturduğu eklem) olmak üzere iki ayrı eklemden oluşur. Tibiofemoral eklem ayrıca iç taraf (medial) ve dış taraf (lateral) olmak üzere iki farklı bölüme ayrılır.

Tibiofemoral eklemin iç tarafında medial menisküs, dış tarafında ise lateral menisküs bulunur. İç ve dış menisküsler kaval kemiğinin eklem yüzeyi olan  tibianın üzerine yerleşiklerdir.

Tibiofemoral eklem dizi kıvırma ve uzatma hareketinin yapılmasını sağlar. Tibiofemoral eklem menteşe tipi bir eklemdir. Ancak dizin kıvırma ve uzatma hareketleri esnasında kaval kemiği içe ve dışa doğru dönme hareketi de yapar. Sağlıklı bir dizde 120 derece diz kıvırma hareketi ve tam 0 derece olacak şekilde diz düz olarak durabilir.

Diz-eklemi
Diz-eklemi

Diz eklem kıkırdağı

Diz eklemini oluşturan kemiklerin yüzeyleri kıkırdak ile kaplıdır. Kıkırdak sert kauçuk kıvamında parlak bir dokudur. Kıkırdak pürüzsüz kaygan dokusu ile yüklenmeye karşı dayanıklılık ve hareketlerde kolaylık sağlar. Kıkırdak dokusunun damarlanması olmadığından iyileşme potansiyeli zayıftır, besin ve oksijen ihtiyacını eklemin sinovyal sıvısından karşılar. Kıkırdak içeriğindeki bol su sayesinde yüklenmeler karşısında kolayca şekil değiştirebilmektir. Yaşlanma ve eklem kireçlenmesi durumlarında kıkırdak yapısının içeriğinde değişiklikler meydana gelir.

Eklem zarı olan sinovyum eklem sıvısı salgılar. Bu berrak hafifçe sarı olan sıvı eklemde hareket sırasında sürtünmeyi azaltır. Sinovyal sıvı kıkırdağa beslenme ve yağlama sağlayarak eklemin rahat hareket edebilmesine yardımcı olur. Eklem sıvısı normal ve dengeli olduğunda kıkırdak yüzeyi kaygandır. Sinovyal zarı etkileyen hastalıklar veya eklem içi sorunlarda sinovyal sıvının içerik, yoğunluk,  akışkanlık ve miktarının değişmesine neden olarak eklemde kayganlığın bozulmasına ve hareket zorluğuna yol açar.

Menisküsler

Diz eklemini oluşturan kemik yüzeyler yapısal olarak yassı ve birbiri ile uyumsuzdur. Bu uyumsuzluğu dengelemekte en önemli görev kıkırdak ve menisküslere düşer.

Menisküsler, dizde yapısal uyumu desteklerken, aynı zamanda dize binen yükün daha geniş alana yayılıp dağılmasını sağlar ve adeta bir yastıkçık gibi gelen darbeleri emerler. Böylece dize binen yükü taşıyan kıkırdak yüzeyler, fibroelastik yapısı olan menisküsler tarafından korunarak desteklenir.

Medial menisküs dizin iç kısmında, lateral menisküs ise dizin dış tarafındaki tibiofemoral eklem aralığında bulunur. İç ve dış menisküsler kaval kemiğinin eklem yüzeyi olan tibial platolar üzerine yerleşiklerdir.

Menisküslerin dış kenarlarının damarlanması iyi olduğu için buradaki yırtıklar cerrahi olarak onarıldığında iyileşirken, kanlanmanın olmadığı iç taraftaki yırtıklarda iyileşme olmaz.

Menisküsler
Diz-eklem-kikirdagi

Diz bölgesindeki bağlar

Bağlar her iki ucu kemiğe yapışan, esneklikleri kısıtlı olan, yapıları sabitleyen sert liflerdir. Kirişler kastan kemiğe uzanıp, yapışırken, bağlar kemikten kemiğe tutunurlar.

Ayrıca diz eklemini sinovyal zar üzerinden saran kapsül de farklı bölgelerde kalınlaşarak bağ işlevi gösterir.

Ön çapraz bağ: Uyluk ve kaval kemiklerini tam orta noktadan birbirine bağlar. Dizin dönme hareketini kısıtlar ve kaval kemiğinin öne kaymasını engeller.

Arka çapraz bağ: Dizde uyluk ve kaval kemiklerine bağlanarak kaval kemiğin arkaya kaymasını engeller.

İç yan bağ: Diz ekleminin içe doğru açılmasını engelleyerek ekleminin dayanıklılığına katkıda bulunur.

Dış yan bağ: Dizin dış tarafında uyluk ve fibula kemiklerine bağlıdırDiz ekleminin dışa doğru açılmasını engeller.

Diz bölgesindeki kaslar

Kaslar ekleme hareketi yaptıran güçlü, esnek yapılardır. Kiriş (tendon) ise kasların kemiğe bağlayan uçları olup esnek, sert lifli olup gerilime dayanabilirler. Kirişler ve kaslar birlikte çalışıp çekme kuvveti uygulayarak eklemlerin hareket etmesini sağlarlar.

Kuadriseps kası: Uyluk ön tarafında bulunan, 4 ayrı kasın bileşiminden oluşan ve dizi düz tutmamızı sağlayan kasımızdır. Leğen kemiğinden uyluğun ön yüzü boyunca uzanır ve kirişi ile diz kapağı üzerinden kaval kemiğinin üst-ön tarafına yapışır.

Hamstring kası: Uyluk arka tarafında 3 ayrı kastan oluşan bir yapıdır. Dizi kıvırmamızı, ayağı kalçamıza doğru çekmemizi sağlar.

Gastroknemius kası: Baldır bölgesinin yüzeyel kası olup iki başlıdır. Diz arkasında uyluk kemiği arka alt ucundan başlar ve ayak bileğinde aşil kirişi ile topuk kemiği kalkaneusa yapışır. Dize ve ayak bileğine fleksiyon (kıvırma) hareketi yaptırır.

Diz-bolgesindeki-kaslar.
Diz-bolgesindeki-baglar
Online Randevu Alın