Journey II - veriler

JOURNEY II kişinin günlük hareket ve aktivitelerini yapma yeteneğini arttırır. Diz protezi ameliyatında JOURNEY II kullanılan hastalar aktif hayatlarına kısa sürede geri dönerler. JOURNEY II protez tasarımının, dizde stabilite sorununu azaltarak hem diz fonksiyonlarında hem de hareketlerde gelişme sağladığı yapılan çalışmalarda gösterilmiştir.

Protez ameliyatları sonrası dizdeki hareket açıklığı, dizin hareket ve esneklik yeteneği hasta memnuniyetini belirler. Yapılan çeşitli klinik çalışmalarda JOURNEY II total diz protezinin, klasik protezlere göre 1 yıl içinde esneklik ve fonksiyonlarda belirgin gelişme gösterdiği kanıtlanmıştır. JOURNEY II ile yapılan tam diz protezi ameliyatları sonrasında dizdeki esneklik önemli ölçüde iyileşmektedir. Bu da hastalar için kolay hareket edebildikleri daha özgür bir iyileşme süreci sağlar.

Diğer klasik diz protezleri ile karşılaştırıldığında JOURNEY II uygulanan hastalarda; daha hızlı iyileşme, daha fazla hareket ve daha aktif bir yaşam için gerekli materyal ve tasarım özellikleri ile yüksek düzeyde memnuniyet sağlamaktadır.

 

 

Journey II - klinik kanıtlar

 

   Fonksiyon ve hareketlerde artış                  Artan hasta memnuniyeti