Yeni nesil robotik kısmi diz protez ameliyatı nasıl yapılır?

 

 

 

Kısmi diz protez ameliyatında cerrah, kullandığı Yeni nesil robotik el aleti ile hastanın diz eklem yüzeyinin haritasını çıkararak, bilgisayarda 3-boyutlu modelini oluşturur. Bu 3-boyutlu dijital eklem modeli üzerinde protez parçalarının koyulacağı alan, kesilecek yerler belirlenip, işaretlenir. Bilgisayarda kemik kesim oranları, protez ölçüleri, protez parçalarının birbirine uyumu ve yerleşim açıları gibi ince teknik detaylar hesaplanır.

Elde edilen veriler ışığında 3-boyutlu dijital diz eklem modeline kısmi protez yerleştirilir. Yalnız yeni nesil robotik cerrahi sistemine ait bir özellik olan; bilgisayar programında dizin tüm hareket açılarında yumuşak doku stabilitesi ile kinematik analizleri yapılarak protezin fonksiyonel uygunluğu değerlendirilip, onaylanır. Elde edilen veriler ışığında 3-boyutlu eklem modeline kısmi diz protezi yerleştirilir. 

 

 

 

Yeni nesil robotik kısmi diz protez cerrahisinin avantajları

 • İleri düzeyde gelişmiş robotik teknoloji kullanımı
 • Tomografi çekimi gerektirmediği için ek radyasyon riski olmaması
 • Ameliyat sırasında açılan diz ekleminin birebir aynı modelinin oluşturulması
 • 3-boyutlu dijital eklem modelinde hassas teknik detay hesaplanması
 • Protezin uygunluğunun dizin tüm hareket açılarında değerlendirilmesi
 • Hassas robotik el aleti ile planlama dışı hata yapılmasına engel olunması
 • Daha küçük cerrahi kesi ile uygulanması
 • Sağlıklı kemik dokusunun korunması
 • Yumuşak doku travmasının çok az olması
 • Dizdeki bağların korunması
 • Daha hızlı ve daha ağrısız iyileşme
 • Günlük hayata daha çabuk dönebilme

Yeni nesil robotik cerrahi sistemi ile kısmi diz protezi

Diz eklemindeki kireçlenme ekleminin tümünü etkilememiş, yalnız bir bölümünde sınırlı ise, kısmi diz protezi yapılması uygundur. Bu yöntemde diz ekleminin tümü değiştirilmez.

Yeni nesil robotik cerrahi sistem ile yalnızca kireçlenmenin zarar verdiği eklem bölümünü hedef alıp, o kısmı çevreleyen sağlıklı doku ve bağları koruyarak kısmi diz protez ameliyatları başarı ile yapılmaktadır.

Kısmi diz protez cerrahisinde çapraz bağlar korunur, daha az kemik çıkarılır ve daha küçük kesi yapılır. Hasta için daha küçük bir cerrahi girişim olmasına rağmen cerrahi teknik olarak zor bir işlemdir.

Kısmi diz protez ameliyatının teknik zorluğu yaygın uygulanmasının önünde önemli bir engel oluşturuyordu. Yeni nesil robotik cerrahi sistemi ile artık bu zorluk ortadan kalkmış ve cerraha işlemi daha hassas incelikte ve doğrulukta yapabilme güveni sağlanmıştır.

Yeni nesil robotik kısmi diz protez cerrahi sistemi, cerraha hastanın diz eklem anatomisine en uygun protez yerleşimini tasarlama ve uygulama olanağını veren üst düzey bir teknolojidir.

 

 

 

 

 

Yeni nesil robotik cerrahi sistemi, cerrahın ameliyatı sadece hastanın eklem yapısına göre hesaplayıp, planlanmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bilgisayar ve robotik desteğini bir arada kullanarak kemik kesilerinin tam doğrulukta yapılmasını sağlar. Böylece kısmi diz protezinin en uygun şekilde yerine yerleştirilmesine yardımcı olur.

Klasik diz protezi ameliyatlarında, tecrübeli bir ortopedik cerrahın bile protezin pozisyonunu ayarlarken bir miktar yanılma payı bulunmaktadır. Yeni nesil robotik cerrahi sistemi ameliyat sırasında cerraha görsel, işitsel, fiziksel olarak kılavuzluk ederek planlama dışına çıkılmasına ve hata yapılmasına engel olur. 

Yeni nesil robotik kısmi diz protez cerrahi yöntemi ile hata payı ortadan kalkarken, ameliyat sonrası iyileşme süreci de daha kısa, daha ağrısız ve daha kolay olur. Genellikle ameliyattan sonra aynı gün veya ertesi gün destekle yürümeye başlanır. Hastalar genel sağlık durumlarına göre, birkaç hafta sonra günlük yaşamlarına dönerler.