Yeni nesil robotik teknoloji ile tam diz protez ameliyatı nasıl yapılır?

 

 

Yeni nesil robotik tam diz protez cerrahi sistemi, kişinin diz ekleminin şekil ve hareketine uygun cerrahi planlama yapmaya olanak sağlar.  Diğer robotik sistemlerde uygulanan ameliyat öncesi tomografi gibi radyolojik görüntüleme yöntemleri, yeni nesil robotik cerrahi sisteminde gerekmediği için hastalar ek radyasyona maruz kalmazlar.

Tam diz protez ameliyatında cerrah, kullandığı robotik el aleti ile hastanın diz eklem yüzeyinin haritasını çıkararak, bilgisayarda 3-boyutlu modelini oluşturur. Ameliyat sırasında eklem açılıp, kireçlenmenin temizlenmesi sonrasında yapılan bu haritalama işlemi sayesinde, diz modeli oluşturulur. Bu 3-boyutlu dijital eklem modeli üzerinde protez parçalarının koyulacağı alan, kesilecek yerler belirlenip, işaretlenir. Bilgisayarda kemik kesim oranları, protez ölçüleri, protez parçalarının birbirine uyumu ve yerleşim açıları gibi ince teknik detaylar hesaplanır.

 

 

 

 

 

Yeni nesil robotik tam diz protez cerrahisinin avantajları

 • İleri düzeyde gelişmiş robotik teknoloji kullanımı
 • Tomografi çekimi gerektirmediği için ek radyasyon riski olmaması
 • Ameliyat sırasında açılan diz ekleminin birebir aynı modelinin oluşturulması
 • 3-boyutlu dijital eklem modelinde hassas teknik detay hesaplanması
 • Protezin uygunluğunun dizin tüm hareket açılarında değerlendirilmesi
 • Hassas robotik el aleti ile planlama dışı hata yapılmasına engel olunması
 • Cerrahın elinde rahatlıkla tutarak kullandığı robotik alet
 • Cerraha görsel, işitsel, fiziksel olarak kılavuzluk etmesi
 • Sağlıklı kemik dokusunun korunması
 • Daha hızlı ve daha ağrısız iyileşme
 • Günlük hayata daha çabuk dönebilme
 • Protezde aşınma ve gevşeme riskinin az olması
 • Protezin kullanım ömrünün daha uzun olması 

 

 

  Yeni nesil robotik cerrahi sistem ile tam diz protezi

  Yeni nesil robotik tam diz protez cerrahi sistemi, ortopedide geleneksel tekniklerle mümkün olandan çok daha hassas ve kesin doğrulukta bir çok karmaşık uygulamayı gerçekleştirebilen, sağlıklı dokunun maksimum korunmasını sağlayan, tüm bu nedenlerden dolayı hasta ve doktor dostu olan ileri bir teknolojidir.

  Yeni nesil robotik cerrahi sistem platformu tomografi çekimi gerektirmeyen, ameliyat sırasında diz ekleminin eş zamanlı 3-boyutlu dijital modelinin yapıldığı ve cerrahın elinde rahatlıkla tutarak kullandığı robotik alet gibi, son derece gelişmiş teknolojik özellikleri ile diğer robotik cerrahi sistemlerin önüne geçmiştir.

  Yeni nesil robotik cerrahi sistem, cerrahın ameliyatı sadece hastanın eklem yapısına göre hesaplayıp, planlanmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bilgisayar ve robotik desteğini bir arada kullanarak kemik kesilerinin tam doğrulukta yapılmasını sağlar. Diz protezi yerleştirilirken, cerrahi planlama dışına çıkılmasına engel olur.

   

   

   

   

  Elde edilen veriler ışığında 3-boyutlu dijital diz eklem modeline protez yerleştirilir. Yalnız yeni nesil robotik cerrahi sistemine ait bir özellik olan; bilgisayar programında dizin tüm hareket açılarında yumuşak doku stabilitesi ile kinematik analizleri yapılarak protezin fonksiyonel uygunluğu değerlendirilip, onaylanır.

  Yeni nesil robotik cerrahi sistemi, yarı aktif bir sistemdir. Yeni nesil robotik teknoloji cerrahın kontrolünde çalışır ve cerraha sürekli olarak geri bildirim sunar. Bu geri bildirim işitsel, görsel ve titreşimli uyarılar şeklindedir. Yeni nesil robotik cerrahi sistemi programlanmış görevi cerrahın kontrolünde gerçekleştirir ve görevin dışına çıkılmasına engel olur.

  Yeni nesil robotik tam diz protez cerrahi yöntemi ile hata payı ortadan kalkarken, ameliyat sonrası iyileşme süreci, daha ağrısız ve daha kolay olur. Ameliyattan sonra aynı gün destekle yürümeye başlanır.

  Hastalar genel sağlık durumlarına göre, birkaç hafta sonra günlük yaşamlarına dönerler.