Paylaş
Bize Danışın
Blog

Yüksek Tibial Osteotomi (YTO) Ameliyatı Nedir?

Hareket edebilmek, vazgeçemeyeceğimiz özgürlüklerden birisidir. Ancak vücudumuzda gerçekleşen birtakım deformiteler nedeniyle bu özgürlükten mahrum kalabiliriz. Deformiteler her türden vücut şekil bozukluklarını ifade eder.

Vücudumuzun birçok bölgesinde oluşabilen deformiteler, bacak bölgesinde de meydana gelebilir. Bu durumda bacağın doğal yapısı bozulur, diz ekleminin maruz kaldığı yük dengeleri değişir. Fazla yüke maruz kalan bölgelerde yapısal hasarlar oluşur.

Deformiteler tedavi edilmezse durum gittikçe kötüleşebilir. Deformiteye bağlı olarak; diz ekleminde kıkırdak hasarı, diz kireçlenmesi ve diz ağrısı gibi rahatsızlıklar görülebilir. Yüksek tibial osteotomi ameliyatı (YTO ameliyatı), bu aşamada önemli bir seçenek olarak ortaya çıkar.

Eklem koruyucu bir yöntem olan YTO ameliyatı, X bacak ve O bacak gibi şekil bozukluklarını tedavi eder. İleride yaşanabilecek diz protezi ameliyatlarını önleyebilir veya geciktirebilir. Diz protezi ihtiyacının doğmaması veya geciktirilmesi için deformitelerle ilgili erken dönemde (eklem hasarı düşük düzeydeyken) tedaviye başvurmak önemlidir.

Yazımızda osteotomi nedir, tibia kemiği ve osteotomi ameliyatına ihtiyaç olan durumlar, Yüksek Tibial Osteotomi (YTO) ameliyatı ve YTO ameliyatının iyileşme süreci gibi konulara detaylı ve ayrıntılı bir şekilde yer vereceğiz.

İçindekiler:

Osteotomi Nedir?

Osteotomi, kemikleri yeniden şekillendirme veya hizalama amacıyla kontrollü bir şekilde kesmek (ve bazen kemik dokusu eklemek) içeren cerrahi bir işlemdir. Genellikle deformiteleri (şekil bozukluğu) düzeltmek amacıyla kullanılan ameliyat tekniğidir. Vücutta birçok farklı bölgede aynı amaçla kullanılan tekniklerin genel adıdır. Osteotomilerin kullanıldığı alanlar ve bu alanlardan bazı örnekler aşağıda belirtilmiştir:

 • Omurga Cerrahisi: Skolyoz ve kifoz gibi omurga deformitelerinde; duruşun düzeltilmesi, sinirsel problemlerin ve ağrıların giderilmesi amacıyla çeşitli osteotomi teknikleri uygulanmaktadır.
 • Deformite Cerrahisi: Uzuv eğrilikleri, fonksiyonel bozukluğa ve ağrılara neden olur. Tüm yaş gruplarındaki uzuv eğriliklerinde, osteotomiler sıklıkla kullanılmaktadır.
 • Pediatrik Cerrahiler: Çocuklarda doğumsal, gelişimsel veya travmatik şekil ve fonksiyon bozuklukları, gelişim sürecinde, eklemlerde kalıcı problemlere yol açabilmektedir. Bu kalıcı hasarlar öncesinde birçok bölgede çeşitli osteotomiler uygulanabilir. Böylece çocukların yaşamları boyunca ağrısız hareket edebilmeleri sağlanabilir.
 • Spor Travmatolojisi: Tekrarlayan ön çapraz bağ yırtığı olgularında ameliyatlar başarısızlıkla sonuçlanabilmektedir. Bu, tibia kemiği (kaval kemiği) üst eklem yüzünün ön-arka eğiminin fazla olması durumundan kaynaklanabilir. Bu hastalarda, tibia kemiğinin üst eğimini azaltan osteotomi ameliyatlarının uygulanması, tedavinin başarısını artırır. Başka bir örnek olarak; patella (diz kapağı) çıkığı olan hastalarda, kemiksel nedenler söz konusu olduğunda osteotomi ameliyatları uygulanabilmektedir.
 • Kırık Kaynamama Durumları: Femur boyun gibi bazı bölgelerdeki kırıklarda kaynamama sorunu -kırığın tipi ve tespit gücü ile ilişkili olarak- karşılaşılabilen bir durumdur. Bu kırıklarda, kırık bölgenin maruz kaldığı yükün açısını değiştiren osteotomilerle kaynamanın sağlandığı çok sayıda olgu vardır.
A. Valgus Deformitesi (X Bacak). B. Normal Bacak. C. Varus Deformitesi (O Bacak).
Resim 1. A. Valgus Deformitesi (X Bacak). B. Normal Bacak. C. Varus Deformitesi (O Bacak).

Deformite Nedir?

Deformite, vücutta belirli bir bölgenin fiziksel formunun normal dizilimden sapmasını ifade eder. Sadece uzuvlar için değil tüm vücut şekil bozuklukları için kullanılır. Yaşa göre farklı deformite türleri ile karşılaşılabilir.

 • Doğumsal Deformiteler: Anne karnından doğuma kadarki süreçte gerçekleşen deformiteleri ifade eder.
 • Gelişimsel Deformiteler: Doğumdan sonra gelişim sürecinde yaşanan deformitelerdir.
 • Travmatik Deformiteler: Herhangi bir sebeple meydana gelen kırıkların yanlış hizada kaynaması ile ortaya çıkan şekil bozukluklarıdır.
 • Dejeneratif Deformiteler: İlerleyen yaş ve uygunsuz kullanımlara bağlı olarak gelişir. Eklem bozulması sonucu kıkırdak ve kemiklerdeki değişimlerden kaynaklı deformitelerdir.
deformite

Deformitelerin Önemi ve Oluşturduğu Sorunlar Nelerdir?

Uzuvlarda normal dizilimin olması, hareketin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmesi için önemlidir. Aşağıdaki koşullar ancak vücudun normal diziliminde mümkündür:

 • Yeterli hareket açıklığı
 • Eklemlerin dengeli yük taşıması
 • Ağrısız hareket etme
 • Doğal yürüme

Bacaklarda deformite görüldüğünde yukarıdaki maddelerin sağlanması çok zordur. Normal bir bacak yapısında yüklenme aksı dizin orta noktasına yakın bir bölgeden geçer. Deformite olduğunda yüklenme aksı belirgin bir şekilde sapar. Bu durumda dizin iç veya dış bölmesi daha fazla yüke maruz kalır.

Fazla yüke maruz kalan bölgelerin eklem kıkırdağı ve menisküs dokusunda, hızlı ve şiddetli bir şekilde hasar oluşabilir. Bu hasar dizde ağrıya ve hareket kısıtlılığına neden olur. Hatta erken dönemde protez cerrahisi gerektirebilecek bir durum alabilir.

Yüksek Tibial Osteotomi Ameliyatı Nedir?

Yüksek tibial osteotomi ameliyatında tibia kemiğinin üst ucuna yakın bölgede işlem yapılır.
Resim 3. Yüksek tibial osteotomi ameliyatında tibia kemiğinin üst ucuna yakın bölgede işlem yapılır.

Yüksek Tibial Osteotomi, tibia kemiği olarak adlandırılan kaval kemiğinin üst ucuna yakın bölgede uygulanır. YTO, tedavi edici, kontrollü bir kırık oluşturma işlemidir. Amacı şekil bozukluğunu düzeltmektir. Yüksek tibial osteotomi, O bacak (parantez bacak, futbolcu bacağı) ve X bacak (çarpık bacak) deformitelerinin tedavisinde kullanılır.

Yüksek tibial osteotomi, eklem koruyucu bir ameliyat tekniğidir. Erken yaşta dizin iç bölmesindeki kıkırdak ve menisküs hasarlarında oluşan eklem bozulmasını yavaşlatır. Böylece protez cerrahisinin geciktirilmesini hatta önlenmesini sağlar. Bununla beraber ağrı ve hareket kısıtlılığı üzerindeki olumlu etkisiyle hayat konforunu artırır.

Yüksek Tibial Osteotomi Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Yüksek tibial osteotomi ameliyatının belirli birtakım prosedürleri bulunmaktadır.

 • Genel anestezi veya bölgesel anestezi altında uygulanabilmektedir.
 • Ameliyat süresi yaklaşık 60-120 dakikadır.
 • Açık cerrahi uygulanmaktadır.

Açık cerrahinin yanında minimal invaziv yöntemler de uygulanabilmektedir. Gelişen teknoloji ve implant sistemleri sayesinde minimal invaziv yöntemlerle daha az doku hasarı oluşur. Bu yöntemde cerrahi sırasında uygulanan kesiler ve yumuşak doku hasarı daha azdır.

Minimal invaziv yöntemlerin avantajı, ameliyat sonrası istenmeyen durumların oluşma ihtimalinin azalmasıdır. Aynı zamanda ameliyat sonrası daha az ağrı, daha az kan kaybı ve nispeten daha hızlı iyileşme sağlar.

Yüksek tibial osteotomi ameliyatında kontrollü kırık oluşturulur. Bacak doğru dizilime getirilir. Kırık bölge kemik transferiyle doldurulur.
Resim 4. Yüksek tibial osteotomi ameliyatında kontrollü kırık oluşturulur. Bacak doğru dizilime getirilir. Kırık bölge kemik transferiyle doldurulur.

Yüksek tibial osteotomi ameliyatının uygulanması sırasında yapılan işlemler aşağıda sıralanmıştır:

 • Diz eklem seviyesinden aşağı yöne yaklaşık 6 cm’lik bir cilt kesisi ile tibia kemiğine ulaşılır.
 • Kemiğin iç yüzünden dış kenarına yönelimli kılavuz teller gönderilir.
 • Özel kesici kemik testere ve bıçakları ile tibia kemiğinde kontrollü kırık oluşturulur.
 • İç bölgede oluşturulan kırık hattının uçları birbirinden uzaklaşacak şekilde kırık hattı açılır.
 • Açılma miktarı ameliyat öncesi belirlenebildiği gibi ameliyat esnasında çekilen röntgenlerle de kontrol edilir.
 • Kırık hattı, bacak yüklenme aksının dizin orta kısmına kaydırılmasını sağlayacak kadar açılır.
 • Açılma sağlandıktan sonra oluşan kemik boşluğu, implant blokları ve kemik transferi (greftleme, kemik aşılaması) ile doldurulur.
 • Kemik transferi için kullanılacak kemik dokusu çoğunlukla kişinin kendi kemik yapısından (leğen kemiği) temin edilir. Bir diğer alternatif ise, başka bir insandan alınan kemik dokusunun (allogreft) kullanımıdır. Kemik transferi, yüksek tibial osteotomi ameliyatından sonra kemiğin kaynama hızını artırır.
 • İstenilen düzeltme sağlandıktan sonra ameliyathanede röntgen cihazları ile kontrol edilir. Ardından sabitleyici implantlar yerleştirilir.
 • Ameliyat yarası uygun bir şekilde kapatılarak alçı, atel veya dizliklerle dışarıdan kapatılarak ameliyat sonlandırılır.

Yüksek Tibial Osteotomi Ameliyatı Kimlere Uygulanır?

Yüksek tibial osteotomi; yukarıda bahsedilen doğumsal, gelişimsel, travmatik ve dejeneratif nedenlere bağlı gelişen tüm bacak deformitelerinde uygulanabilir. Bunun dışında yüksek tibial osteotominin en sık kullanıldığı alanlar aşağıda yer almaktadır.

Diz Eklemi İç Bölme Kireçlenmesi (Osteoartrit)

Diz kireçlenmesi yaşandığında, erken dönemde dizin iç bölmesindeki kıkırdakta hasar oluşur. Bu da O bacak deformitesine neden olabilir. İlerleyen aşamada ise protez ameliyatı ihtiyacı doğabilir. Bu erken dönemdeki yto ameliyatı, protez ameliyatını geciktirebilir hatta önleyebilir.

Deformiteler (Bacak Eğriliği)

Yüksek tibial osteotomi ameliyatı daha çok O bacak şeklindeki deformitelerde uygulanır. Ancak diğer deformitelerde de uygulanabilmektedir.

 O bacak deformitesi olan bir hastada deformitenin yüksek tibial osteotomi ve distal femoral osteotomi ile düzeltilmesi.
Resim 5. O bacak deformitesi olan bir hastada deformitenin yüksek tibial osteotomi ve distal femoral osteotomi ile düzeltilmesi.

Menisküs Hasarı veya Menisküsün Alınması İşlemine Bağlı Ağrılar

İç menisküs onarılamayacak derecede hasar görebilir veya ameliyatla alınabilir. İleri derecede menisküs hasarı veya menisküsün ameliyatla alınması sonrasında diz ekleminde gelişen ağrı ve şekil bozukluklarında yto ameliyatı uygulanabilir.

A. İç menisküs yırtığı nedeniyle iki kez ameliyat olan ve menisküsü alınan hastanın dizin iç bölmesindeki kıkırdak doku bozulması ve menisküs yapısında eksiklik görülmektedir. B. Aynı hastanın yüksek tibial osteotomi ameliyatı sonrası röntgeni.
Resim 6. A. İç menisküs yırtığı nedeniyle iki kez ameliyat olan ve menisküsü alınan hastanın dizin iç bölmesindeki kıkırdak doku bozulması ve menisküs yapısında eksiklik görülmektedir. B. Aynı hastanın yüksek tibial osteotomi ameliyatı sonrası röntgeni.

Tekrarlayan Ön Çapraz Bağ Yırtıkları

Tibia kemiği arkaya doğru doğal olarak eğimlidir. Bu eğim ön çapraz bağ yırtıkları sonrası artabilir. Eğimin artması, ön çapraz bağı ameliyatının başarı oranını düşürür. Ancak yto ameliyatıyla bu eğim azaltılır ve ön çapraz bağı ameliyatında başarı oranı artar.

Kozmetik Sorunlar

Bazı kişilerde bacak eğriliği olmasına rağmen herhangi bir ağrı ve fonksiyon bozukluğu görülmez. Bu kişiler nadir de olsa sadece kozmetik amaçla yüksek tibial osteotomi ameliyatı olabilirler. Diğer yandan ağrı olmamasına rağmen deformite ileri seviyedeyse, gelecekteki diz eklem sorunlarını önleyebilmek amaçlı yto ameliyatı gerekebilmektedir.

Yüksek Tibial Osteotomi Ameliyatı Sonrası Süreç

Yto ameliyatı iyileşme süreciyle ilgili birçok konu kaygı verici olabilir. İyileşme sürecinde neler yaşanacağı ve iyileşmenin ne kadar süreceği bunların başında gelir. Ameliyat sonrası hastanede kalış süresi ortalama 1 gündür. Ancak ameliyat sonrasında doktorunuzun kontrolleri ve takibi sürer. Bu süreçte beklenmeyen bir rahatsızlık ya da belirti geliştiğinde doğrudan doktorunuza başvurmanız gerekir.

Yüksek Tibial Osteotomi Ameliyatı Sonrası Ne Zaman Yürüyebilirsiniz?

Yüksek tibial osteotomi ameliyatı sonrası 1. Günde, ameliyatlı bacağa basmadan, destek kullanarak yürüyebilirsiniz. Ameliyatlı bacağa 2. haftada %20 yük vermeye başlayabilirsiniz. Her hafta verdiğiniz yükü, vücut ağırlığınızın %20’si kadar artırabilirsiniz. Tam ve desteksiz yürümeniz, takiplerdeki durumunuza göre 4-6 hafta içerisinde gerçekleşebilir. Spor yapmak veya ağır işlerde çalışmak gibi zorlayıcı durumlar için ise 3-6 ay arası bir süre beklemelisiniz.

Yüksek tibial osteotomi ameliyatı sonrası ilk gün destek ile yürünebilir. Ancak ameliyatlı bacağa yük verilmemelidir.
Resim 7. Yüksek tibial osteotomi ameliyatı sonrası ilk gün destek ile yürünebilir. Ancak ameliyatlı bacağa yük verilmemelidir.

Yüksek Tibial Osteotomi Ameliyatı Sonrası Cihaz veya Destek Kullanmanız Gerekir mi?

Yüksek tibial osteotomi ameliyatı sırasında kontrollü kırık oluşturulur. Kırık bölgenin kaynayana kadar sabit durması için plak olarak adlandırılan metal implantlar kullanılır. Bu implantlar bacağın sabitlenmesi için yeterlidir. Ancak ameliyat sonrası ilk zamanlar için açı ayarlı dizlik kullanmak gerekebilmektedir. Açı ayarlı dizliğin birçok avantajı bulunmaktadır:

 • Ağrı kontrolünü sağlar.
 • Kontrollü hareketi sağlar.
 • Travmalardan korur.

Ameliyattan sonraki 4-6 haftalık dönemde destek kullanmanız önemlidir. Çünkü ameliyatlı bacağa tam yük vermek için gereken süre 4-6 haftadır. Bu süreçte güvenli bir şekilde hareket etmek için yürüteç (walker) veya çift koltuk değneği kullanabilirsiniz.

Yüksek Tibial Osteotomi Ameliyatı Sonrası Fizik Tedavi

Bacak eğriliği ameliyatı olanlar, fizik tedavi yöntemine rutin olarak başvurmazlar. Ancak aşağıdaki durumlarda fizik tedavi önerilir:

 • Ameliyat sonrası diz ekleminde hareket kısıtlılığı
 • Ameliyat sonrası kaslarda hacim ve kuvvet kayıpları (kas atrofisi)
 • Ameliyat sonrası egzersiz programını uygulamakta zorluk çekme
 • Ameliyat sonrası hareket etme ve yürüme zorluğu yaşama

Yüksek Tibial Osteotomi Ameliyatı Sonrası Yaşanabilecek Sorunlar

Birçok cerrahi işlem gibi yüksek tibial osteotomi ameliyatı sonrasında da bazı istenmeyen durumlar oluşabilmektedir. Bu durumlar:

Kırık Kaynamasının Gecikmesi veya Kaynamaması

Yto ameliyatında oluşturulan kontrollü kırıkların kaynaması, bazı durumlarda 6 aya kadar uzayabilmektedir. Özellikle fazla vücut ağırlığına sahip kişilerde ve sigara kullananlarda kaynama sorunları daha çok görülür.

 Yüksek tibial osteotomi ameliyatı sonrası kontrollü oluşturulan kırıkta kaynama problemleri olabilmektedir.
Resim 9. Yüksek tibial osteotomi ameliyatı sonrası kontrollü oluşturulan kırıkta kaynama problemleri olabilmektedir.

Yara İyileşme Problemleri, Enfeksiyon ve Kemik İltihabı (Osteomyelit)

Her türlü ameliyat sonrasında yara iyileşme sorunları ve enfeksiyon gelişebilmektedir. Yüksek tibial osteotomi ameliyatından sonra da bu tür durumlar nadiren yaşanabilmektedir. Böyle bir durumda antibiyotik tedavileri ve ek ameliyatlar gerekebilir.

İmplantla İlişkili Problemler

Bacak eğriliği ameliyatı sırasında oluşturulan kontrollü kırığın kaynama sağlanana kadar sabit kalması gerekir. Bunun için vücudun biyolojik yapısıyla uyumlu implantlar kullanılır. İmplantın uygulandığı bölgede yumuşak dokunun ince olması, çevresel sinir ve bağ yapılarının bulunması nedeniyle implantlar rahatsızlığa sebep olabilir. Bununla beraber kaynamada gecikme yaşandığında veya kaynama gerçekleşmediğinde implantta kırıklar görülebilmektedir.

Damarsal Problemler

Bacakla ilgili ortopedik ameliyatlardan sonra bacak toplar damarlarında pıhtı oluşumu (derin ven trombozu) görülebilir. Bacak damarlarında oluşan bu pıhtının akciğer damarlarına ilerlemesi (pulmoner tromboemboli) de gerçekleşebilecek bir diğer istenmeyen durumdur. Yüksek tibial osteotomi ameliyatı sonrasında bu damarsal sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Bu istenmeyen damarsal sorunları engelleyebilmek için:

 • Antikoagülan ilaç kullanımı (kan sulandırıcı),
 • Anti emboli çorap (varis çorabı),
 • Kompresif cihazlar (bacakta kan dolaşımı artırıcı basınçlı cihazlar) ile erken bacak hareketine başlamak önerilmektedir.

Yüksek Tibial Osteotomi Ameliyatının Başarısını Düşüren Durumlar

Yüksek tibial osteotomi ameliyatı her yaş grubunda uygulanabilen bir yöntemdir. Bacak yüklenme aksı saptığında ve eklem kıkırdağı tek taraflı olarak hasar gördüğünde uygulanabilir. Bunun dışında aşağıdaki durumları yaşayan hastalarda yüksek tibial osteotomi ameliyatının başarı oranı düşüktür:         

 • İleri derecede diz kireçlenmesi (osteoartrit)
 • İleri derecede kemik erimesi (osteoporoz),
 • Yüksek vücut ağırlığı (morbid obezite),
 • İleri derecede eklem hareket kısıtlılığı.
Kemik erimesi (osteoporoz) yaşandığında yüksek tibial osteotomi ameliyatının başarı oranı düşüktür.
Resim 8. Kemik erimesi (osteoporoz) yaşandığında yüksek tibial osteotomi ameliyatının başarı oranı düşüktür.

Yüksek Tibial Osteotomi Ameliyatına Alternatif Tedaviler Nelerdir?

En iyi tedavi, durumunuza uygun olarak doktorunuzun belirleyeceği yöntem olacaktır. Yüksek tibial osteotomi yukarıda bahsedilen birçok sebepten dolayı iyi bir seçenek olmasına karşın alternatifler de bulunmaktadır. Diz eklemi iç bölme kıkırdak problemleri olan hastalarda olası seçenekler aşağıdaki gibidir:

 • İlaç tedavileri (anti-inflamatuar ilaçlar, destek tedavileri)
 • Diz içi PRP (trombositten zengin plazma) enjeksiyonu
 • Diz içi steroid (kortizon) enjeksiyonu
 • Diz içi suplementasyon enjeksiyonu (hyaluronik asit)
 • Kök hücre tedavileri
 • Yüzey değiştirme ameliyatları
 • Kıkırdak nakli ve menisküs nakli ameliyatları
 • Tam veya kısmi diz protezi ameliyatları
tibial osteotomi ve diz protezi ameliyatı

Yüksek Tibial Osteotomi Ameliyatı ile Diz Protezi Ameliyatının Farkları Nelerdir?

Yüksek tibial osteotomi ameliyatı ve diz protezi ameliyatı, dizle ilgili yaşanan sorunlarda uygulanabilen iki yöntemdir. Ancak amaçları farklıdır. Birbirinin alternatifi olmayan bu iki yöntem farklı seviyelerdeki rahatsızlıkların tedavisidir.

Yüksek tibial osteotomi ameliyatı, sınırlı derecede eklem kıkırdağı hasarı bulunan ve dizdeki yüklenme aksı yön değiştirmiş hastalarda uygulanır. Eklem koruyucu bir ameliyat tekniğidir. Bu ameliyatın eklem yüzeyini koruması ve kıkırdak hasarını yavaşlatması beklenir.

Kısmi veya tam diz protezi ameliyatı, eklem yüzeyindeki hasarlı kıkırdağın vücuttan uzaklaştırılmasını amaçlayan cerrahilerdir. Kıkırdak hasarının yüksek derecede olduğu ileri evre eklem kireçlenmesi (osteoartrit) durumunda tercih edilen son basamak tedavidir.

Sonuç

Yüksek tibial osteotomi ameliyatı, bacak deformiteleri için oldukça sık uygulanan ve başarı oranı yüksek bir tedavi yöntemdir. Eklem koruyucu cerrahi tekniği olması, işlemin en önemli avantajıdır. Bu yöntemle hastanın kendi dokusunu büyük oranda korumak amaçlanır.

Hastada mevcut deformitede tedavisinde, yto ameliyatının veya alternatif tedavi yöntemlerinin uygunluğuna, bir dizi muayene ve tetkik değerlendirmesine göre karar verilmektedir. Yto ameliyatı deformite cerrahisinde tek tedavi yöntemi değildir. Bu yüzden yto ameliyatının hasta için uygun bir tedavi yöntemi olup olmadığı konusunda hekim değerlendirmesi ve önerisi gerekmektedir.

Deformiteler tedavi edilmediğinde, ilerleyen süreçte diz protez ameliyatı olmanız gerekebilir. Dolayısıyla bacağınızda oluşan deformiteleri ihmal etmemeniz ve tedavi için acilen eyleme geçmeniz çok önemlidir. Geç kalmadan tedavi sürecini başlatmak ve ilerleyen dönemlerdeki protez ameliyatını önlemek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Osteotomi ameliyatı nasıl yapılır?

Osteotomi ameliyatı deformitelerin düzeltilmesinde uygulanan bir tekniktir. Düzeltilmesi hedeflenen bölgede kontrollü kırık oluşturulur. Sonrasında kırık bölge normal dizilime uygun şekilde kaynar. Yüksek tibial osteotomi ise tibia kemiğinde osteotomi işleminin uygulanmasını ifade eder. Osteotominin uygulandığı alanlar: omurga cerrahisi, deformite cerrahisi, pediatrik cerrahiler, spor travmatolojisi ve kaynamayan kırıklardır.

Bacaklarda şekil bozukluğu neden olur?

Bacaklarda şekil bozukluğu dört farklı nedenden meydana gelir. Bu nedenler doğumsal, gelişimsel, travmatik ve dejeneratif kaynaklıdır.

Doğumsal nedenler, bebeğin anne karnından doğumuna kadar olan süreçteki gelişmelerden- kemiklerin gelişimindeki gerilik, annenin geçirdiği hastalıklar ve kullandığı ilaçlar gibi- dolayı gerçekleşir. Bir bebek doğumunda sağlıklı olsa da büyürken geçirdiği rahatsızlıklar- çocuklarda gelişimsel kalça displazisi gibi- bacaklarda şekil bozukluğuna neden olabilir. Bu da gelişimsel nedenleri ifade eder.

Kırılan kemiklerin yanlış kaynamasından oluşan şekil bozuklukları, travmatik nedenlere dahildir. Dejeneratif nedenler ise canlı bir yapıya sahip olan kemiklerin yaşadığı değişimlerden -eklem kireçlenmesi gibi- kaynaklanır. 

Bacak şekli düzelir mi?

Bacak şeklinin düzelmesi için birtakım müdahaleler yapılabilmektedir. Yüksek tibial osteotomi ameliyatı bacak şekil bozukluklarının düzeltilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Yüksek tibial osteotomi ameliyatı şekil bozukluklarını düzeltmesi bir yana ileride oluşabilecek daha büyük sorunları da önler. O yüzden eklem koruyucu bir ameliyat olduğu söylenebilir.

Bacak eğriliği için hangi doktora gidilir?

Bacak eğriliği için ortopedi ve travmatoloji bölümüne başvurmak gerekmektedir. Çünkü ortopedi ve travmatoloji bölümündeki doktorlar; kas, kemik ve eklem ile ilgili yaşanan rahatsızlıklarda uzmanlaşmışlardır. Bacak eğriliği de kas, kemik ve eklemlerle bağlantılı bir durumdur.

Düzgün bacak nasıl olmalı?

Düzgün bir bacak, anatomik olarak doğru dizilime ve hizalamaya sahip olmalıdır. Bunun için bacak kemikleri, kalçadan ayak bileğine kadar düz bir şekilde sıralanmalıdır. Kalça eklemlerinden ayak bileğine kadar görüntü imkanı sunan ‘aks grafisinde’ uyluk kemiğinin top şekilli baş kısmından başlayarak ayak bileğinin orta noktasına çekilen hattın diz ekleminin orta noktası ve yakın komşuluğundan geçmelidir. Ayrıca kemiklerin eklem yüzlerinin açıları doğru olmalı, iki bacak eşit uzunlukta olmalı, bacaklardaki kaslar kütlesel ve kuvvetsel olarak dengeli dağılmalıdır.

Çarpık bacak tedavi edilmezse ne olur?

Çarpık bacak tedavi edilmediğinde birçok sorun ortaya çıkabilmektedir. Bu sorunlar; hareket kısıtlılığı, denge sorunları, eklem rahatsızlıkları (eklem kireçlenmesi gibi), ağrı ve psikolojik etkilenmelerdir (özgüven düşüklüğü gibi). Gündelik yaşamı zorlaştıran bu rahatsızlığı atlatmak için ortopedi ve travmatoloji bölümüne başvurulmalıdır.

Tibial ne demek?

Tibia, kaval kemiğinin latince bilimsel adıdır. Tibial ise kaval kemiğiyle ilgili olan anlamına gelmektedir. O bacak ve X bacak gibi deformitelerde yüksek tibial osteotomi uygulanabilir. Bu ameliyat yöntemiyle tibia kemiğinde kontrollü kırık oluşturulur ve bacağın normal yapısına uygun şekilde kaynaması sağlanır.

Randevu için tıklayınız

Kayhan Turan

Op. Dr. Kayhan Turan, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanıdır. Uzmanlık alanları arasında Robotik Protez Cerrahisi, Eklem Protezi, Artroskopik Cerrahi, Regeneratif Ortopedi ve Spor Ortopedisi bulunmaktadır. Aynı zamanda, Robotik Ortopedi Cerrahi Derneği'nin (ROCD) başkanı ve İstanbul Atlas Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Bursa'daki Robotik Ortopedi Cerrahi Merkezi ile Turan Turan Sağlık Grubu'nun medikal direktörüdür.

İlgili Makaleler

6 Yorum

  1. Merhaba İrem Hanım değerli yorumunuz için biz teşekkür ederiz. Sağlıklı günler dileriz…

 1. Merhabalar hocam çok faydalı bir sayfa olmuş diğer sitelerin yazdığı şeylerde sizin cümlelerinin galiba. Anneme 67 yaşında bu gün Dr YTO+ Artr ekzozam+TDP teşhisinde bulunmuş ameliyat olman gerekli demiş. Bir açık bir kapalı tercih sizin demiş. Annemin şah damarının teki tıkalı diğerinde de daralma var bu ameliyatın riski nedir. Normal bir devlet hastanesi iyileşme süresi nedir. Size gelme imkanımız bulunmuyor ne yazık ki yardımcı olursanız çok

  1. Merhaba Nuran Hanım, öncelikle geçmiş olsun. Sağlık probleminiz ve tedaviniz hakkında sizi doğru bilgilendirme sağlayabilmemiz için yakın zamana ait tetkiklerinizi değerlendirmemiz gerekiyor. Yakın zamana ait yaptırmış olduğunuz tetkiklerinizi 0505 999 1 777 numaralı hattımızdan bizimle paylaşmanız durumunda değerlendirme sağlayıp sizi bilgilendirebiliriz. Sağlıklı günler dileriz…

  1. Merhabalar Taha Bey öncelikle geçmiş olsun. Yüksek Tibial Osteotomi (YTO) genellikle orta derecede zorluk ve risk taşıyan bir ameliyat olarak kabul edilir. Bu nedenle, YTO ameliyatı genellikle B Grubu ameliyatlar arasında sınıflandırılabilir. Fakat doktorun kontrol ve muayenesi sonrasında bu değişkenlik gösterebilir. Detaylı bilgi için bizlerle dilediğiniz zaman 0505 999 17 77 numaradan iletişime geçebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.

Bir soru sorun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu