Paylaş
Bize Danışın

Robotik Diz Protezi Ameliyatı

Robotik diz protezi, geleneksel (normal) ameliyat yöntemlerine kıyasla doktorların çok daha hassas, milimetrik hesaplamalarla ve kontrollü olarak karmaşık cerrahi işlemleri yerine getirmesini sağlayan bilgisayar destekli sistemlerdir. 

Robotik cerrahi ile yapılan ameliyatlar, sanılanın aksine, robot tarafından değil yine cerrahın kendisi tarafından gerçekleştirilir. Bir robotik cerrahi sistemi genel olarak robotik cihaza bağlı cerrahi aletler, 3-boyutlu görüntü elde etmeyi sağlayan görüntüleme sistemi ve bilgisayardan oluşur. Görüntüleme sistemiyle ameliyat bölgesinin 3-boyutlu modelleri elde edilerek doktora ayrıntılı bilgi sağlanırken, robotik cerrahi aletler ulaşılması zor alanlarda hassas işlemlerin kontrollü olarak yapılmasına yardımcı olur.

Robotik Diz Protezi Ameliyatı
Robotik Diz Protezi Ameliyatı

İçindekiler

Robotlar uzun yıllardır hayatımızda olsa da genellikle güç gerektiren zorlu işleri yapmada insanlara yardımcı olan cihazlar olarak bilinmektedir. Ancak, özellikle son yıllarda robotik cerrahi terimi hayatımıza girmiş ve hastaların yararına kullanılmak üzere sağlık alanına yön vermeye başlamıştır. İlk kez 1985 yılında beyin biyopsisi için robotik cerrahi sistemi kullanılmış, sonraki yıllarda prostat ameliyatı, kalça ve diz protezi ameliyatlarında robotik cerrahi kullanılmaya başlanmıştır. Robotik cerrahinin hem hastalara hem doktorlara sağladığı faydalar sayesinde günümüzde modern robotik cerrahi sistemleri geliştirilmiş ve sağlık alanında kullanımı yaygınlaşmıştır.

Robotik cerrahi nedir?

Robotik cerrahi, geleneksel (normal) ameliyat yöntemlerine kıyasla doktorların çok daha hassas, milimetrik hesaplamalarla ve kontrollü olarak karmaşık cerrahi işlemleri yerine getirmesini sağlayan bilgisayar destekli sistemlerdir. Robotik cerrahi ile yapılan ameliyatlar, sanılanın aksine, robot tarafından değil yine cerrahın kendisi tarafından gerçekleştirilir. Bir robotik cerrahi sistemi genel olarak robotik cihaza bağlı cerrahi aletler, 3-boyutlu görüntü elde etmeyi sağlayan görüntüleme sistemi ve bilgisayardan oluşur. Görüntüleme sistemiyle ameliyat bölgesinin 3-boyutlu modelleri elde edilerek doktora ayrıntılı bilgi sağlanırken, robotik cerrahi aletler ulaşılması zor alanlarda hassas işlemlerin kontrollü olarak yapılmasına yardımcı olur.

robotik cerrahi

Robotik cerrahi teknolojisi, ameliyatın planlanmasından uygulanmasına kadar doktora rehberlik ederek hata payının en aza indirilmesini sağlar. Kalp ameliyatları, ürolojik cerrahi, göğüs cerrahisi, genel cerrahi, baş ve boyun ameliyatları robotik cerrahinin kullanıldığı bazı ameliyatlardır. Robotik cerrahinin en yaygın ve başarıyla kullanıldığı ameliyatlardan biri ise diz ve kalça protezlerinde uygulanan robotik eklem protez cerrahisidir.

Robotik diz protezi ameliyatı nedir?

Robotik diz protezi ameliyatı, ameliyatın planlanmasından protezin hasta dizine en uygun konumda yerleştirilmesine kadar tüm hassas aşamalarda doktora rehberlik eden robotik teknolojiyle gerçekleştirilen diz protezi ameliyatıdırRobotik diz protezinin amacı hata payını en aza indirerek ameliyatı yüksek doğruluk ve kesinlikte gerçekleştirmek, böylece hastanın diz protezi ameliyatından beklentilerini en iyi şekilde karşılamaktır.

diz protezi ameliyatı

Diz protezi ameliyatlarında başarılı sonuçlara ulaşmak ve hastanın yakınmalarını gidermek için diz protezi parçalarının diz eklemine doğru şekilde yerleştirilmesi ve doğal diz yapısıyla uyumlu olması gerekir. Bu da diz protezi ameliyatlarında yüksek hassasiyet gerektiren bir işlemdir.

Robotik diz protezi ameliyatında teknik hesaplamalar ve milimetrik ölçümlerle cerrahi kesiler yapılır. Ameliyat anında dizin 3-boyutlu görselleri oluşturulur ve protezin diz eklemine yerleştirilmesi gereken en doğru konum belirlenir. Bu işlemler sırasında robotik cerrahi sistem doktora yol gösterirken, hatalı bir işlem yapıldığında uyarı gönderir. Böylece, ameliyat planı dışına çıkılmasını önler ve dizin hareketine uyum sağlayacak en doğru şekilde protez yerleştirilmiş olur.

Robotik diz protezi ameliyatı nasıl yapılır?

Robotik eklem protez cerrahisinde, geleneksel diz protez ameliyatlarında olduğu gibi, hasarlı kemik ve kıkırdak bölgeleri çıkarılarak protez adı verilen yapay eklem ile değiştirilir. Ancak, robotik diz protezinde uygulanan işlemler çok daha hassas ve kesin doğruluk sağlayan robotik cerrahi ile gerçekleştirilir.

Yeni nesil robotik cerrahi ile yapılan robotik diz protezi ameliyatı, bilgisayar sistemi yardımıyla hasta dizine ait anatomik bilgilerin toplanması ve hastaya özel ameliyat planlamasıyla başlar. Robotik diz protezi ameliyatı yapılırken hastanın diz eklem yapısını görselleştirmek için herhangi bir bilgisayarlı tomografi (BT) taramasına ihtiyaç duyulmadan diz ekleminin 3-boyutlu (3D) modeli oluşturulur.

kemik kesi oranları

Toplanan bilgiler sayesinde kemik kesi oranları milimetrik ölçümlerle hesaplanır, hasarlı kemik ve kıkırdak bölgeleri çıkarılarak eklem yüzeyi proteze uygun hale getirilir. Robotik el cihazı yardımıyla protezin doğal diz eklemine en uygun şekilde nasıl yerleştirileceği belirlenir. Protezin dize yerleştirilmesi sırasında ameliyat planından sapmalar yaşanırsa robotik el cihazı doktora işitsel, görsel ve titreşimli uyarılar göndererek hata yapılmasına izin vermez. Protez takılmadan önce dizin gerektiği şekilde hareket ettiğinden emin olmak için ayarlamalar yapılarak kontrol edilir. Böylece robotik diz protezi ameliyatı yapılırken tüm aşamalarda belirlenen plana uygun, kesin doğrulukta ve hastanın kendi diz eklemi yapısına göre ameliyat gerçekleştirilir.

Diz protezinde kullanılan materyaller nelerdir?

Diz protezi ameliyatlarında hasarlı eklem yüzeyini yenilemek için kullanılan diz protezi parçaları farklı materyallerden oluşmaktadır. Diz protezinde kullanılan materyaller genellikle çeşitli metal alaşımlardan ve plastik benzeri polimer malzemelerden oluşur. Diz protezlerinde en yaygın kullanılan metaller kobalt-krom, titanyum ve nikeldir. Ancak, bu tür metal diz protezi parçaların kullanımına bağlı kaygı uyandıran durumlardan biri metallerin bazı kişilerde alerjik reaksiyon oluşturabilmesidir. Diz protezinden sonra eklem hareketiyle birlikte protez parçaları arasında sürtünmeye bağlı olarak aşınma meydana gelebilir ve metal protez parçalarından kopan metal iyonları vücutta alerjik reaksiyona neden olabilir. Metal hassasiyeti olarak bilinen bu durum nadir meydana gelse de özellikle nikel gibi metallere alerjisi olan bireylerde ciddiye alınması gerekir.

journey diz protezi

Kobalt-krom alaşımları sert, dayanıklı ve aşınmaya dirençli olsa da nikel, kobalt ve krom en sık alerjenik yan etki oluşturan metallerdir. Titanyum alaşımları da aşınmaya karşı dirençli ve nispeten daha esnek bir yapıya sahiptir, ancak titanyuma karşı da metal alerjisi ve hassasiyeti söz konusudur.

Metal alerjisi ve protezde aşınma gibi sorunlara karşı geliştirilen ve diz protezinin daha dayanıklı olmasını sağlayan en yeni diz protezi materyallerinden biri de zirkonyum oksittir. Zirkonyum oksit metal alerjisine yol açmadığı gibi kobalt-krom alaşımlardan iki kat daha dayanıklıdır. Bu da diz protezinin daha uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır. Diz protezi ameliyatında size en uygun diz protezi materyallerine karar verilerek diz anatominize en uygun şekilde protez yerleşimi yapılmaktadır.

Robotik diz protezinin normal (geleneksel) diz protezinden farkı nelerdir?

Diz protezi cerrahisinde hasarlı eklem bölgesi diz protezi ile değiştirilerek ağrı ve diğer yakınmaların giderilmesi amaçlanır. Ancak, ameliyat sırasında kullanılan teknik ve teknolojiler farklılık gösterebilir. Günümüzde diz protez ameliyatları normal (geleneksel) yöntemlerle veya robotik eklem protez cerrahisi ile yapılabilmektedir.

Normal (geleneksel) diz protez ameliyatları standart cerrahi aletler ve ekipman kullanarak gerçekleştirilir. Ameliyatın planlanması ve protezin dize yerleştirilmesi gibi hassas işlemlerde büyük oranda doktorun tecrübesi ve yeteneği belirleyici olmaktadır. Ancak, her hastanın diz eklem yapısı farklı olduğundan ve cerrahi işlemler yüksek hassasiyet gerektirdiğinden en deneyimli cerrahın bile her seferinde aynı hassasiyet ve doğrulukta işlem yapması oldukça zordur. Bu nedenle geleneksel yöntem ile yapılan diz protez ameliyatlarında cerrahi planlamadan hafif sapmalar görülebilmektedir.

Robotik diz protezinin normal (geleneksel) diz protezinden farkı cerrahi işlemlerin çok daha hassas ve kesin doğrulukta gerçekleşmesini sağlamaktadır.

diz protezi taraması

Robotik diz protezinin normal (geleneksel) diz protezinden farkları:

  • Eski versiyon robotik cerrahi sistemlerde ameliyat planını oluşturmak için ameliyat öncesinde Bilgisayarlı Tomografi (BT) taraması gerekir. Yeni nesil robotik diz protezinde BT taramasına ihtiyaç duyulmaz. Böylece hastaların ek radyasyona maruziyeti azalır, BT çekimi için fazladan zaman kaybedilmez ve ek bir tomografi maliyeti oluşmaz.
  • Diz protezinin doğru boyutu ve konumu daha hassas şekilde belirlenir. Böylece, diz protezi ekleminizin şekline ve doğal hareketine en uygun şekilde dize yerleştirilir.
  • Geleneksel yöntemde, diz protezi yerleştirilirken anatomik hizalamayı belirlemek için merkezi kemik kanalına uzanan metal çubuklar kullanılır. Robotik diz protezinde bu metal çubuklara ihtiyaç duyulmaz, sağlıklı kemik ve yumuşak doku korunur.
  • Robotik diz protezinde kan kaybı daha azdır.
  • Robotik diz protezi ameliyatından sonra daha ağrısız ve hızlı bir iyileşme süreci yaşanır, günlük hayata daha çabuk dönüş sağlanır.

Robotik diz protezinin faydaları

Ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve ameliyat sonrası olmak üzere robotik diz protezinin birçok faydası bulunmaktadır. Robotik diz protezinin faydaları hem hastaları hem doktorları kapsamaktadır.

Yeni nesil robotik diz protezinin ameliyat öncesi faydaları:

  • Bilgisayarlı tomografi (BT) çekimine ihtiyaç duyulmaz
  • Radyasyon maruziyeti azalır

Robotik diz protezinin ameliyat sırasında faydaları:

Robotik diz protezinin ameliyat sonrası faydaları:

  • Daha ağrısız ve hızlı bir iyileşme süreci yaşanır
  • Günlük hayata dönüş daha çabuk ve rahat olur
  • Diz protezi daha uzun yıllar boyunca kullanılabilir

Robotik diz protezi ameliyatlarında kullanılan farklı cerrahi sistemler bulunmaktadır. Bazı cerrahi sistemler sadece navigasyon özelliğine sahiptir. Yani, arabalarda bulunan navigasyona benzer şekilde ameliyat esnasında doktorun hareketlerini yönlendirir, ancak doktorun belirlenen plan dışında bir işlem yapmasını engellemez. Eski versiyon robotik cerrahi sistemlerde ameliyat öncesi bilgisayarlı tomografi (BT) taramalarına ihtiyaç duyulur.

Op. Dr. Kayhan Turan ve uzman ekibi tarafından robotik diz protezi ameliyatlarında kullanılan sistem ise en güncel teknolojiye sahip Yeni Nesil Robotik Cerrahi SistemidirDiz protezi ameliyatlarında daha üstün teknoloji sunan yeni nesil robotik cerrahide ameliyat öncesi BT taramasına ihtiyaç duyulmaz, cerrahın ameliyat planının dışında hatalı bir işlem yapması önlenir. Böylece hem hastayı hem doktoru merkeze alan bir teknoloji ve üstün faydalar sağlamaktadır.

Diz protezi ameliyatı olmayı düşünen hastalara öneriler

Diz protezi ameliyatlarının amacı, hastaların diz ağrısı yakınmalarını gidermek, diz kireçlenmesi nedeniyle yapmakta zorlandığı aktivitelerine geri dönmesini sağlamaktır. Başarılı biz diz protezi ameliyatı için cerrahi işlemin iyi olmasının yanı sıra hasta da bu süreçte doktora yardımcı olmalı ve doktor önerilerine uymalıdır. Ameliyat olacak hastalar genel sağlıklarına ve beslenmelerine özen göstermeli, ameliyat öncesi ve sonrası egzersizleri düzenli yapmalı, sağlıklı kiloyu korumalı, sigara kullanıyorsa ameliyattan en az 2 hafta önce bırakmalı ve kronik hastalıkları varsa kontrol altında olmalıdır.

Ameliyat hakkında bilgi sahibi olmak hastanın kendini güvende hissetmesini ve ameliyat sürecini iyi yönetmesini sağlamaktadır. Diz protezi ameliyatı olacak hastalar, ameliyat seçeneklerini araştırarak ameliyatta kullanılacak cerrahi teknik, diz protezinin özellikleri ve robotik diz protezi ameliyatı hakkında bilgi edinmeli, diz protezi ameliyatlarının sık yapıldığı ve mümkünse yeni nesil robotik teknolojinin kullanıldığı merkezleri araştırmalıdır.

Yeni nesil robotik cerrahi ile yapılan diz protezi ameliyatları sağladığı avantajlar sayesinde hem hastalar hem doktorlar tarafından tercih edilen bir cerrahi yöntemdir. Robotik eklem protez cerrahisinin ülkemizde ilk uygulamalarını gerçekleştiren Ortopedi Robotik Cerrahi Derneği Başkanı Op. Dr. Kayhan Turan 2016 yılında Türkiye’de ilk defa Bursa’da robotik tam diz protez ameliyatını ve 2018 yılında yine ilk olarak robotik tam kalça protez ameliyatlarını yapmıştır.

navio robotik

Bugüne kadar 1000’den fazla robotik diz ve kalça eklem protez ameliyatı gerçekleştirmiş olan Op. Dr. Kayhan Turanrobotik diz protezinin daha başarılı sonuçlar ve yüksek hasta memnuniyeti sağlayan ileri bir teknoloji olduğu ve hastaların yararına kullanılması gerektiği görüşündedir. Bursa robotik diz protezi ameliyatlarının yanı sıra robotik cerrahinin yaygınlaşması için birçok ortopedi uzmanı doktora robotik diz protez cerrahisi eğitimleri vermeye devam etmektedir.

Robotik diz protezi ameliyatı fiyatları

Robotik diz protezi ameliyatında kullanılan teknoloji, ekipmanlar, doktor tecrübesi ve uzmanlığı, ekibin eğitimi gibi nedenlerle robotik diz protez ameliyatı fiyatları geleneksel ameliyatlara göre daha pahalı olabilmektedir. Robotik sistemlerde bulunan teknolojik özellikler ve güncel yazılımlar da robotik diz protez ameliyatı fiyatlarını etkileyen faktörlerdir.

robotik diz protezi ameliyat fiyatları

Robotik diz protezi ameliyatları modern mühendislik dalları ve ileri tıbbi teknolojinin birleşimidir. Robotik diz protezinde kullanılan ileri teknoloji cerraha, hastanın eklem anatomisine uygun protez yerleşimini en ince detayı ile planlama ve uygulama olanağı verir. Böylece, yeni nesil robotik teknoloji ile yapılan diz protezi ameliyatları hem hasta hem de doktor için daha güvenli hale gelmiştir.

Diz protezi ameliyatlarında robotik cerrahi teknolojisinin kullanımı eski alışkanlıkları bırakabilmeyi ve yeni teknoloji kullanımına açık olmayı gerektirir. Öte yandan, robotik teknolojiye sahip olmak pahalı bir yatırım gerektirdiği gibi robotik diz protezi ameliyatı için cerrahın ve ekibin eğitimi gerekir. Bu koşullar robotik diz protez ameliyatı fiyatlarını etkilemektedir. Robotik teknolojiye sahip olmak her ne kadar pahalı bir yatırım gerektirse de hastaların diz protezi ameliyatından beklentilerini karşılamak ve başarı oranını arttırmak tıbbi teknolojinin hastaların yararına kullanılması anlamına gelir. Robotik diz protezi ameliyatı sonrası kişi, doktorun önerilerine ve yaşam tarzına dikkat ederek diz protezini uzun yıllar boyunca kullanabilir. Böylece, robotik diz protezi ameliyatı esas olarak sağlığa yapılan bir yatırım olarak görülmektedir.

Diz protez ameliyatlarında kullanılan ameliyat yöntemi, protez tasarımı ve doktor tecrübesinin önemi unutulmamalıdır. Seçeneklerinizi bilmek ve robotik diz protez ameliyatı kararını birlikte değerlendirmek için Op. Dr. Kayhan Turan ve uzman ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz >>

Randevu için tıklayınız
Başa dön tuşu